---------------------------------------------------------------------

قابل توجه کاربران محترم وب‌سايت بازرگاني معين : از شنبه 11 مردادماه، در خدمت شما عزيزان خواهيم بود. تعطيلات خوبي را براي تک‌ تک شما آرزومنديم ...

 
تاریخ : 13930506 ساعت : 1436 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

فرا رسيدن عيد سعيد فطر را به شما عزيران تبريک عرض مي نماييم...

 
تاریخ : 13930506 ساعت : 1400 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

فولاد آذربايجان (ميانه)، قيمت ميلگرد A3 خود را بدون تغيير اعلام کرد.

 
تاریخ : 13930506 ساعت : 1343 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

قيمت تيرآهن هاي ذوب آهن در بنگاه تهران نسبت به روز گذشته ثابت اعلام شد.

 
تاریخ : 13930506 ساعت : 1230 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

ميلگرد ذوب آهن اصفهان، حدود 10 تا 20 تومان کاهش قيمت دارد. ميلگرد 14 1878 ، 16 1845 ، 18 تا 22 1825 و 25 1835 تومان اعلام شد.

 
تاریخ : 13930506 ساعت : 1210 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

ورق هاي سياه فولاد مبارکه در بنگاه تهران نسبت به ديروز 5 تا 10 تومان افزايش داشته است

 
تاریخ : 13930506 ساعت : 1206 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

ميلگرد در بنگاه اصفهان، نسبت به روز گذشته، حدود 5 تومان افزايش قيمت دارد

 
تاریخ : 13930506 ساعت : 1155 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

قيمت محصولات مفتولي در بنگاه اصفهان، بدون تغيير اعلام شد.

 
تاریخ : 13930506 ساعت : 1145 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

فولاد شاهين بناب، قيمت ميلگرد A3 خود را 5 تومان افزايش داد.

 
تاریخ : 13930506 ساعت : 1120 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

فولاد کوير کاشان، قيمت ميلگرد A3 و کلاف ساده و آجدار را بدون تغيير اعلام کرد

 
تاریخ : 13930506 ساعت : 1118 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

فولاد ظفر بناب، قيمت ميلگرد A2 و A3 خود را 5 تومان افزايش داد

 
تاریخ : 13930506 ساعت : 1050 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

فولاد قزوين و شرکت‌هاي تابعه، قيمت ميلگرد A2 خود را 5 تومان افزايش دادند.

 
تاریخ : 13930506 ساعت : 1015 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

عرض سلام و ادب حضور کاربران محترم بازرگاني معين؛ صبح بخير ...

 
تاریخ : 13930506 ساعت : 800 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

قيمت ورق سياه اکسين و کاويان نسبت به ديروز ثابت اعلام شد

 
تاریخ : 13930505 ساعت : 1320 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

ورق فولاد مبارکه اصفهان، تغيير چنداني ندارد.

 
تاریخ : 13930505 ساعت : 1255 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

قيمت تيرآهن ذوب آهن در بنگاه تهران، نسبت به روز گذشته تغيير چنداني ندارد.

 
تاریخ : 13930505 ساعت : 1240 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

ميلگرد A3 کوثر اهواز، بدون تغيير اعلام شد.

 
تاریخ : 13930505 ساعت : 1215 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

قيمت ميلگرد در بنگاه تهران ، نسبت به روز گذشته ثابت اعلام مي شود.

 
تاریخ : 13930505 ساعت : 1153 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

فولاد کوير کاشان، قيمت ميلگرد A3 و کلاف ساده و آجدار را بدون تغيير اعلام کرد.

 
تاریخ : 13930505 ساعت : 1150 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

فولاد شاهين بناب، قيمت ميلگرد A2 و A3 خود را 20 تا 25 تومان افزايش داد.

 
تاریخ : 13930505 ساعت : 1141 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

محصولات مفتولي در بنگاه اصفهان، حدود 20 تا 50 تومان کاهش قيمت دارد.

 
تاریخ : 13930505 ساعت : 1137 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

ميلگرد در بنگاه اصفهان، نسبت به روز گذشته، حدود 5 تا 25 تومان افزايش قيمت دارد.

 
تاریخ : 13930505 ساعت : 1131 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

فولاد اميرکبير خزر، قيمت ميلگرد A3 خود را بدون تغيير اعلام کرد

 
تاریخ : 13930505 ساعت : 1129 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

قيمت ميلگرد نيشابور ثابت اعلام شد.

 
تاریخ : 13930505 ساعت : 1129 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

فولاد ظفر بناب، قيمت ميلگرد A2 و A3 خود را 5 تومان افزايش داد.

 
تاریخ : 13930505 ساعت : 1050 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

فولاد قزوين و شرکت‌هاي تابعه، قيمت ميلگرد A2 خود را 5 تومان افزايش دادند.

 
تاریخ : 13930505 ساعت : 1020 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

عرض سلام و صبح بخير خدمت شما بازديدکننده گرامي؛

 
تاریخ : 13930505 ساعت : 800 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

قيمت ميلگرد در بنگاه اصفهان، نسبت به روز پنجشنبه بدون تغيير اعلام شد

 
تاریخ : 13930504 ساعت : 1156 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

تيرآهن ذوب آهن اصفهان در کارخانه، حدود 10 تا 15 تومان افزايش قيمت دارد.

 
تاریخ : 13930504 ساعت : 1155 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

قيمت تير آهن هاي ذوبي در بنگاه تهران ثابت اعلام شد (به جز سايز 22 که شاخه اي 5 هزار تومان بالاتر اغلام مي شود)

 
تاریخ : 13930504 ساعت : 1153 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

ميلگرد ذوب آهن اصفهان، حدود 10 تا 20 تومان افزايش قيمت دارد.

 
تاریخ : 13930504 ساعت : 1135 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

فولاد کوير کاشان، قيمت ميلگرد A3 و کلاف ساده و آجدار را حدود 5 تومان کاهش داد.

 
تاریخ : 13930504 ساعت : 1133 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

فولاد اميرکبير خزر، قيمت ميلگرد A3 خود را 10 تومان افزايش داد.

 
تاریخ : 13930504 ساعت : 1124 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

فولاد ظفر بناب، قيمت ميلگرد A2 و A3 خود را 10 تومان افزايش داد.

 
تاریخ : 13930504 ساعت : 1100 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

فولاد قزوين و شرکت‌هاي تابعه، قيمت ميلگرد A2 خود را بدون تغيير اعلام کردند

 
تاریخ : 13930504 ساعت : 1020 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

عرض سلام و ادب حضور کاربران محترم بازرگاني معين ؛ صبح بخير ..

 
تاریخ : 13930504 ساعت : 800 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

فولاد شاهين بناب، قيمت ميلگرد A2 و A3 خود را بدون تغيير اعلام کرد

 
تاریخ : 13930501 ساعت : 1135 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

قيمت ميلگرد A3 نيشابور (فولاد خراسان) بدون تغيير اعلام شد.

 
تاریخ : 13930501 ساعت : 1133 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

قيمت ميلگرد در بنگاه اصفهان، نسبت به روز گذشته بدون تغيير اعلام شد

 
تاریخ : 13930501 ساعت : 1130 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

قيمت ميلگرد A3 کوثر اهواز، بدون تغيير اعلام شد.

 
تاریخ : 13930501 ساعت : 1110 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

فولاد اميرکبير خزر، قيمت ميلگرد A3 خود را بدون تغيير اعلام کرد.

 
تاریخ : 13930501 ساعت : 1105 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

فولاد ظفر بناب، قيمت ميلگرد A2 و A3 خود را بدون تغيير اعلام کرد.

 
تاریخ : 13930501 ساعت : 1100 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

فولاد قزوين و شرکت‌هاي تابعه، قيمت ميلگرد A2 خود را بدون تغيير اعلام کردند.

 
تاریخ : 13930501 ساعت : 1009 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

عرض سلام و ادب حضور کاربران محترم اصفهان آهن؛ صبح بخير ..

 
تاریخ : 13930501 ساعت : 800 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

فولاد کوير کاشان، قيمت ميلگرد A3 و کلاف ساده و آجدار را بدون تغيير اعلام کرد.

 
تاریخ : 13930431 ساعت : 1145 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

ميلگرد ذوب آهن اصفهان، بدون تغيير است. ميلگرد 14 1880 ، 16 1850 ، 18 1830 ، 20 1830 ، 22 1830 و 25 1830 تومان

 
تاریخ : 13930431 ساعت : 1134 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

فولاد شاهين بناب، قيمت ميلگرد A2 و A3 خود را بدون تغيير اعلام کرد

 
تاریخ : 13930431 ساعت : 1131 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

قيمت ميلگرد A3 کوثر اهواز، بدون تغيير اعلام شد.

 
تاریخ : 13930431 ساعت : 1120 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

فولاد اميرکبير خزر، قيمت ميلگرد A3 خود را بدون تغيير اعلام کرد.

 
تاریخ : 13930431 ساعت : 1112 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

فولاد ظفر بناب، قيمت ميلگرد A2 و A3 خود را بدون تغيير اعلام کرد.

 
تاریخ : 13930431 ساعت : 1100 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

قيمت ميلگرد در بنگاه اصفهان، نسبت به روز گذشته بدون تغيير اعلام شد.

 
تاریخ : 13930431 ساعت : 1030 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

فولاد قزوين و شرکت‌هاي تابعه، قيمت ميلگرد A2 خود را بدون تغيير اعلام کردند.

 
تاریخ : 13930431 ساعت : 1020 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

عرض سلام و ادب حضور کاربران محترم بازرگاني معين ؛ صبح بخير ...

 
تاریخ : 13930431 ساعت : 800 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

فولاد کوير کاشان، قيمت ميلگرد A3 و کلاف ساده و آجدار را بدون تغيير اعلام کرد

 
تاریخ : 13930430 ساعت : 1134 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

قيمت ميلگرد A3 نيشابور (فولاد خراسان) بدون تغيير اعلام شد.

 
تاریخ : 13930430 ساعت : 1133 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

فولاد اميرکبير خزر، قيمت ميلگرد A3 خود را بدون تغيير اعلام کرد.

 
تاریخ : 13930430 ساعت : 1127 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

ميلگرد ذوب آهن اصفهان، بدون تغيير است.

 
تاریخ : 13930430 ساعت : 1123 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

قيمت ميلگرد در بنگاه اصفهان، نسبت به روز گذشته بدون تغيير اعلام شد.

 
تاریخ : 13930430 ساعت : 1108 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

فولاد ظفر بناب، قيمت ميلگرد A2 و A3 خود را بدون تغيير اعلام کرد.

 
تاریخ : 13930430 ساعت : 1100 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

فولاد قزوين و شرکت‌هاي تابعه، قيمت ميلگرد A2 خود را بدون تغيير اعلام کردند

 
تاریخ : 13930430 ساعت : 1026 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

عرض سلام و ادب حضور کاربران محترم اصفهان آهن؛ صبح بخير ...

 
تاریخ : 13930430 ساعت : 800 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

فولاد آذربايجان (ميانه)، قيمت ميلگرد A3 خود را بدون تغيير اعلام کرد.

 
تاریخ : 13930429 ساعت : 1300 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

ورق فولاد مبارکه، حدود 10 تا 20 تومان افزايش قيمت دارد

 
تاریخ : 13930429 ساعت : 1247 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

قيمت ميلگرد A3 نيشابور (فولاد خراسان) بدون تغيير اعلام شد

 
تاریخ : 13930429 ساعت : 1154 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

قيمت ميلگرد در بنگاه اصفهان، نسبت به روز پنجشنبه بدون تغيير اعلام شد.

 
تاریخ : 13930429 ساعت : 1152 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

ميلگرد ذوب آهن اصفهان، بدون تغيير است

 
تاریخ : 13930429 ساعت : 1148 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

فولاد شاهين بناب، قيمت ميلگرد A2 و A3 خود را بدون تغيير اعلام کرد.

 
تاریخ : 13930429 ساعت : 1140 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

فولاد اميرکبير خزر، قيمت ميلگرد A3 خود را بدون تغيير اعلام کرد.

 
تاریخ : 13930429 ساعت : 1126 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

فولاد کوير کاشان، قيمت ميلگرد A3 و کلاف ساده و آجدار خود را بدون تغيير اعلام کرد

 
تاریخ : 13930429 ساعت : 1115 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

فولاد ظفر بناب، قيمت ميلگرد A2 و A3 خود را بدون تغيير اعلام کرد.

 
تاریخ : 13930429 ساعت : 1100 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

فولاد قزوين و شرکت‌هاي تابعه، قيمت ميلگرد A2 خود را بدون تغيير اعلام کردند.

 
تاریخ : 13930429 ساعت : 1015 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

عرض سلام و ادب حضور کاربران محترم بارزگاني معين ؛ صبح بخير ..

 
تاریخ : 13930429 ساعت : 800 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

فولاد آذربايجان (ميانه)، قيمت ميلگرد A3 خود را بدون تغيير اعلام کرد.

 
تاریخ : 13930429 ساعت : 100 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

تيرآهن ذوب آهن اصفهان در کارخانه، 10 تا 35 تومان افزايش دارد.

 
تاریخ : 13930425 ساعت : 1223 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

ميلگرد ذوب آهن اصفهان، حدود 10 تا 20 تومان افزايش قيمت دارد. ميلگرد 16 1848 و سايزهاي 18 ، 22 ، 25 1840 تومان اعلام شد

 
تاریخ : 13930425 ساعت : 1222 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

ورق فولاد مبارکه، تغيير چنداني ندارد.

 
تاریخ : 13930425 ساعت : 1145 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

قيمت ميلگرد A3 نيشابور (فولاد خراسان) 5 تومان افزايش دارد.

 
تاریخ : 13930425 ساعت : 1141 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

فولاد کوير کاشان، قيمت ميلگرد A3 و کلاف ساده و آجدار خود را 10 تومان افزايش داد

 
تاریخ : 13930425 ساعت : 1130 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

فولاد قزوين و شرکت‌هاي تابعه، قيمت ميلگرد A2 خود را بدون تغيير اعلام کردند.

 
تاریخ : 13930425 ساعت : 1058 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

فولاد ظفر بناب، قيمت ميلگرد A2 و A3 خود را بدون تغيير اعلام کرد

 
تاریخ : 13930425 ساعت : 1009 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

عرض سلام و ادب حضور کاربران محترم بازرگاني معين؛ صبح بخير ...

 
تاریخ : 13930425 ساعت : 800 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

فولاد آذربايجان (ميانه)، قيمت ميلگرد A3 خود را بدون تغيير اعلام کرد.

 
تاریخ : 13930424 ساعت : 1230 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

قيمت ميلگرد در بنگاه اصفهان، نسبت به روز گذشته بدون تغيير است.

 
تاریخ : 13930424 ساعت : 1220 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

فولاد شاهين بناب، قيمت ميلگرد A2 و A3 خود را 10 تومان افزايش داد

 
تاریخ : 13930424 ساعت : 1215 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

تيرآهن ذوب آهن اصفهان در کارخانه، حدود 10 تومان افزايش دارد. تيرآهن 14 1850 ، 16 1755 و 18 1810 تومان اعلام مي‌شود.

 
تاریخ : 13930424 ساعت : 1145 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

ميلگرد ذوب آهن اصفهان، حدود 10 تومان افزايش قيمت دارد. ميلگرد 16 تا 25 1835 تومان اعلام شد.

 
تاریخ : 13930424 ساعت : 1143 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

قيمت ميلگرد A3 نيشابور (فولاد خراسان) بدون تغيير اعلام شد.

 
تاریخ : 13930424 ساعت : 1130 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

ميلگرد 14 تا 25 A3 کوثر اهواز، بدون تغيير اعلام شد.

 
تاریخ : 13930424 ساعت : 1122 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

فولاد کوير کاشان، قيمت ميلگرد A3 و کلاف ساده و آجدار خود را بدون تغيير اعلام کرد.

 
تاریخ : 13930424 ساعت : 1120 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

فولاد اميرکبير خزر، قيمت ميلگرد A3 خود را بدون تغيير اعلام کرد.

 
تاریخ : 13930424 ساعت : 1115 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

فولاد ظفر بناب، قيمت ميلگرد A2 و A3 خود را 5 تومان افزايش داد.

 
تاریخ : 13930424 ساعت : 1040 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

فولاد قزوين و شرکت‌هاي تابعه، قيمت ميلگرد A2 خود را 5 تا 10 تومان افزايش دادند.

 
تاریخ : 13930424 ساعت : 1020 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

عرض سلام و ادب حضور کاربران محترم بازرگاني معين؛ صبح بخير ...

 
تاریخ : 13930424 ساعت : 800 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

ورق فولاد مبارکه، تغيير چنداني ندارد. ورق 15 1955 تومان اعلام شد.

 
تاریخ : 13930422 ساعت : 1156 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

ورق فولاد سبا، نسبت به روز گذشته بدون تغيير است. ورق 8 1945 و 10 1935 تومان اعلام مي‌شود.

 
تاریخ : 13930422 ساعت : 1156 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

قيمت ميلگرد در بنگاه اصفهان، نسبت به روز گذشته بدون تغيير است.

 
تاریخ : 13930422 ساعت : 1130 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

قيمت ميلگرد A3 نيشابور (فولاد خراسان) بدون تغيير اعلام شد.

 
تاریخ : 13930422 ساعت : 1125 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

فولاد کوير کاشان، قيمت ميلگرد A3 و کلاف ساده و آجدار خود را بدون تغيير اعلام کرد.

 
تاریخ : 13930422 ساعت : 1110 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

فولاد اميرکبير خزر، قيمت ميلگرد 14 و 16 A3 خود را بدون تغيير اعلام کرد.

 
تاریخ : 13930422 ساعت : 1105 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

فولاد ظفر بناب، قيمت ميلگرد A2 و A3 خود را بدون تغيير اعلام کرد.

 
تاریخ : 13930422 ساعت : 1100 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

فولاد قزوين و شرکت‌هاي تابعه، قيمت ميلگرد A2 خود را بدون تغيير اعلام کردند

 
تاریخ : 13930422 ساعت : 1015 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

عرض سلام و ادب حضور کاربران محترم بازرگاني معين؛ صبح بخير ...

 
تاریخ : 13930422 ساعت : 800 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

تيرآهن ذوب آهن اصفهان در کارخانه، در برخي سايزها 5 تا 10 تومان کاهش و برخي 10 تومان افزايش دارد. تيرآهن 14 1840 ، 16 1760 و 18 1795 تومان اعلام مي‌شود.

 
تاریخ : 13930421 ساعت : 1208 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

ميلگرد ذوب آهن اصفهان، تغيير چنداني ندارد. ميلگرد 14 1890 ، 16 و 18 1815 و سايز 20 1835 تومان اعلام شد

 
تاریخ : 13930421 ساعت : 1153 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

قيمت ميلگرد A3 نيشابور (فولاد خراسان) بدون تغيير اعلام شد

 
تاریخ : 13930421 ساعت : 1115 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

فولاد ظفر بناب، قيمت ميلگرد A2 و A3 خود را بدون تغيير اعلام کرد.

 
تاریخ : 13930421 ساعت : 1106 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

فولاد قزوين و شرکت‌هاي تابعه، قيمت ميلگرد A2 خود را بدون تغيير اعلام کردند.

 
تاریخ : 13930421 ساعت : 1000 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

عرض سلام و ادب حضور کاربران محترم بازرگاني معين ؛ صبح بخير ...

 
تاریخ : 13930421 ساعت : 800 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

کلاف 6.5 ساده روس در بندر انزلي، بدون تغيير، 2050 تومان پيشنهاد مي‌شود.

 
تاریخ : 13930418 ساعت : 1215 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

قيمت ميلگرد A3 نيشابور (فولاد خراسان) بدون تغيير اعلام شد.

 
تاریخ : 13930418 ساعت : 1155 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

فولاد کوير کاشان، قيمت ميلگرد A3 و کلاف ساده و آجدار خود را بدون تغيير اعلام کرد

 
تاریخ : 13930418 ساعت : 1154 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

فولاد اميرکبير خزر، قيمت ميلگرد A3 خود را بدون تغيير اعلام کرد.

 
تاریخ : 13930418 ساعت : 1130 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

ولاد ظفر بناب، قيمت ميلگرد A2 و A3 خود را بدون تغيير اعلام کرد.

 
تاریخ : 13930418 ساعت : 1115 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

ميلگرد 14 تا 25 A3 کوثر اهواز، بدون تغيير اعلام شد.

 
تاریخ : 13930418 ساعت : 1100 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

فولاد قزوين و شرکت‌هاي تابعه، قيمت ميلگرد A2 خود را 5 تومان کاهش دادند. کلاف تاکستان و نوشهر بدون تغيير است.

 
تاریخ : 13930418 ساعت : 1015 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

عرض سلام و ادب حضور کاربران محترم بازرگاني معين؛ صبح بخير ...

 
تاریخ : 13930418 ساعت : 800 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

ميلگرد 14 تا 25 A3 کوثر اهواز، 1807 تومان اعلام شد.

 
تاریخ : 13930417 ساعت : 1135 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

فولاد ظفر بناب، قيمت ميلگرد A2 و A3 خود را بدون تغيير اعلام کرد

 
تاریخ : 13930417 ساعت : 1100 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

قيمت ميلگرد در بنگاه اصفهان، نسبت به روز گذشته حدود 5 تومان کاهش دارد.

 
تاریخ : 13930417 ساعت : 1045 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

قيمت ميلگرد در بنگاه اصفهان، نسبت به روز گذشته حدود 5 تومان کاهش دارد.

 
تاریخ : 13930417 ساعت : 1040 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

فولاد قزوين و شرکت‌هاي تابعه، قيمت ميلگرد A2 خود را 5 تومان کاهش دادند

 
تاریخ : 13930417 ساعت : 1011 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

فولاد اميرکبير خزر، قيمت ميلگرد A3 خود را بدون تغيير اعلام کرد.

 
تاریخ : 13930416 ساعت : 1122 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

فولاد ظفر بناب، قيمت ميلگرد A2 و A3 خود را 5 تا 10 تومان کاهش داد.

 
تاریخ : 13930416 ساعت : 1100 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

فولاد قزوين و شرکت‌هاي تابعه، قيمت ميلگرد A2 خود را 5 تومان کاهش دادند.

 
تاریخ : 13930416 ساعت : 1021 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

عرض سلام و ادب حضور کاربران محترم بازرگاني معين؛ صبح بخير ...

 
تاریخ : 13930416 ساعت : 800 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

عرض سلام و ادب حضور کاربران محترم ابازرگاني معين؛ صبح بخير ...

 
تاریخ : 13930414 ساعت : 800 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

فولاد قزوين و شرکت‌هاي تابعه، قيمت ميلگرد A2 خود را 5 تومان کاهش دادند

 
تاریخ : 13930411 ساعت : 1030 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

قيمت ميلگرد در بنگاه اصفهان، نسبت به روز گذشته بدون تغيير اعلام مي‌‎شود.

 
تاریخ : 13930411 ساعت : 1015 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

عرض سلام و ادب حضور کاربران محترم بازرگاني معين؛ صبح بخير ...

 
تاریخ : 13930411 ساعت : 800 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

ميلگرد نيشابور (فولاد خراسان) بدون تغيير اعلام کرده است

 
تاریخ : 13930410 ساعت : 1115 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

قيمت ميلگرد در بنگاه اصفهان، نسبت به روز گذشته کاهش يافته است

 
تاریخ : 13930410 ساعت : 1054 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

عرض سلام و ادب حضور کاربران محترم بازرگاني معين؛ صبح بخير ...

 
تاریخ : 13930410 ساعت : 800 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

ورق فولاد مبارکه اصفهان، تغيير چنداني ندارد.

 
تاریخ : 13930409 ساعت : 1140 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

فولاد کوير کاشان، قيمت ميلگرد A3 و کلاف ساده خود را بدون تغيير اعلام کرد.

 
تاریخ : 13930409 ساعت : 1138 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

» تيرآهن ذوب آهن اصفهان، بدون تغيير است. تيرآهن 14 1800 ، 16 1755 و 18 1755 تومان اعلام مي‌شود.

 
تاریخ : 13930409 ساعت : 1138 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

ورق فولاد مبارکه اصفهان، تغيير چنداني ندارد.

 
تاریخ : 13930409 ساعت : 1100 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

عرض سلام و ادب حضور کاربران محترم بازرگاني معين؛ صبح بخير ...

 
تاریخ : 13930409 ساعت : 800 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

ميلگرد A3 کوثر اهواز، بدون تغيير اعلام شد.

 
تاریخ : 13930408 ساعت : 1129 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

فولاد کوير کاشان، قيمت ميلگرد A3 و کلاف ساده خود را بدون تغيير اعلام کرد.

 
تاریخ : 13930408 ساعت : 1128 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

فولاد قزوين و شرکت‌هاي تابعه، قيمت ميلگرد A2 خود را 5 تومان کاهش دادند.

 
تاریخ : 13930408 ساعت : 1016 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

عرض سلام و ادب حضور کاربران محترم بازرگاني سپهر؛ صبح بخير ..

 
تاریخ : 13930408 ساعت : 8 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

تيرآهن ذوب آهن اصفهان، بدون تغيير است.

 
تاریخ : 13930407 ساعت : 1229 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

ميلگرد A3 نيشابور (فولاد خراسان) بدون تغيير اعلام شد

 
تاریخ : 13930407 ساعت : 1228 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

ولاد کوير کاشان، قيمت ميلگرد A3 و کلاف ساده خود را 5 تا 20 تومان کاهش داد

 
تاریخ : 13930407 ساعت : 1227 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

فولاد اميرکبير خزر، قيمت ميلگرد A3 خود را بدون تغيير اعلام کرد

 
تاریخ : 13930407 ساعت : 1227 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

فولاد ظفر بناب، قيمت ميلگرد A2 و A3 خود را بدون تغيير اعلام کرد.

 
تاریخ : 13930407 ساعت : 1226 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

قيمت ميلگرد در اصفهان، نسبت به روز پنجشنبه بدون تغيير اعلام شد

 
تاریخ : 13930407 ساعت : 1025 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

عرض سلام و ادب حضور کاربران محترم ابازرگاني معين صبح بخير ...

 
تاریخ : 13930407 ساعت : 8 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

فولاد آرياذوب، قيمت ميلگرد A3 خود را بدون تغيير اعلام کرد.

 
تاریخ : 13930404 ساعت : 1135 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

ميلگرد A3 نيشابور (فولاد خراسان) بدون تغيير اعلام شد.

 
تاریخ : 13930404 ساعت : 1120 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

افت 5 توماني قيمت ميلگرد قزوين و توابع نسبت به ديروز.

 
تاریخ : 13930404 ساعت : 1100 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

عرض سلام و ادب حضور کاربران محترم بازرگاني معين؛ صبح بخير ...

 
تاریخ : 13930404 ساعت : 8 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

فولاد کوير کاشان، قيمت ميلگرد A3 و کلاف ساده و آجدار خود را بدون تغيير اعلام کرد.

 
تاریخ : 13930403 ساعت : 1204 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

ميلگرد A3 کوثر اهواز، بدون تغيير اعلام شد
 
تاریخ : 13930403 ساعت : 1203 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

فولاد اميرکبير خزر، قيمت ميلگرد A3 خود را بدون تغيير اعلام کرد.
 
تاریخ : 13930403 ساعت : 1100 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

عرض سلام و ادب حضور کاربران محترم بازرگاني معين؛ صبح بخير ...

 
تاریخ : 13930403 ساعت : 8 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

فولاد ظفر بناب، قيمت ميلگرد A2 و A3 خود را 5 تومان کاهش داد.

 
تاریخ : 13930402 ساعت : 1122 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

فولاد اميرکبير خزر، قيمت ميلگرد A3 خود را بدون تغيير اعلام کرد.

 
تاریخ : 13930402 ساعت : 1121 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

ميلگرد A3 کوثر اهواز، بدون تغيير اعلام شد.

 
تاریخ : 13930402 ساعت : 1111 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

فولاد کوير کاشان، قيمت ميلگرد A3 و کلاف ساده و آجدار خود را 5 تا 15 تومان کاهش داد

 
تاریخ : 13930402 ساعت : 1110 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

چهارم تيرماه، برگزاري انتخابات هيات مديره اتحاديه آهن فروشان

 
تاریخ : 13930402 ساعت : 1015 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

واحد فروش

 
تاریخ : 13930402 ساعت : 1014 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

عرض سلام و ادب حضور کاربران محترم اصفهان آهن؛ صبح بخير

 
تاریخ : 13930402 ساعت : 807 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

فولاد آذربايجان (ميانه)، قيمت ميلگرد A3 خود را بدون تغيير اعلام کرد.

 
تاریخ : 506 ساعت : 1300 شرح کامل خبر ...